Aby móc zaistnieć na danym rynku, ważne jest, aby dokładnie poznać, jakimi prawami się rządzi. Trzeba dokładnie poznać mechanizmy rynkowe, aby dana firma mogła optymalnie dostosować się do sytuacji, jaka aktualnie panuje na rynku.

Aby móc zaistnieć na danym rynku, ważne jest, aby dokładnie poznać, jakimi prawami się rządzi. Trzeba dokładnie poznać mechanizmy rynkowe, aby dana firma mogła optymalnie dostosować się do sytuacji, jaka aktualnie panuje na rynku.

Ekipa e-business.net.pl poleca:

Kylos.pl - Najlepsze w Polsce profesjonalne serwery wirtualne, vps i dedykowane!!

Kylos.pl - Najlepsze profesjonalne serwery vps, wirtualne i dedykowane w Polsce!! Poleca ekipa e-business.net.pl.

MasterNET.pl - Najtańsze domeny i przedłużenia w Polsce!! Bez haczyków. Tani i dobry hosting.

MasterNET.pl - Najtańsze domeny i przedłużenia w Polsce!! Bez haczyków. Tani hosting. Poleca ekipa e-business.net.pl.

Mechanizm rynkowy

Mechanizm rynkowy jest procesem, który obejmuje działania podmiotów na rynku. W wyniku takich działań ustala się równowaga rynkowa.

Zakładając firmę należy zwrócić szczególną uwagę nie tylko na opracowanie dobrego biznes palu, opracowanie strategii firmy, zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, ale przede wszystkim należy poznać mechanizmy, jakie rządzą rynkiem. Jest to o tyle ważne, że pozwoli na ocenę realnych szans utrzymania się na danym rynku. Mechanizm rynkowy jest procesem, który obejmuje działania podmiotów na rynku. W wyniku takich działań ustala się równowaga rynkowa. Następuje dostosowanie się popytu do podaży, a tym samym ustala się cena równowagi danego towaru lub usługi.

Mechanizm rynkowy to swego rodzaju gra popytu i podaży, a jej wynikiem jest obiektywna wycena poszczególnych towarów, a także zrównoważenie rynku, które polega na tym, że następuje zrównanie się ilości towaru, jaka jest oferowana z jego pożądaną ilością. Jeśli by popyt na określone dobro przewyższał podaż, dochodzi do takiej sytuacji, że nabywca może zapłacić więcej, byle by tylko je mieć. Taka tendencja powoduje, że cena owego dobra wzrasta. Z kolei wzrost ceny towaru jest sygnałem dla producentów, że należy zwiększyć jego produkcję, a konsekwencją takich działań jest zrównanie podaży z popytem. [Reklama: kurs euro, warszawa wypożyczalnia samochodów]

Kiedy w sytuacji równowagi rynkowej pojawi się sytuacja odwrotna, czyli spadnie zainteresowanie danym dobrem, to nie wszystkie towary znajdą swoich nabywców. Jest to sygnał dla producentów, aby zmniejszyć produkcję i obniżyć cenę. Efektem takich działań jest ustalenie się równowagi rynkowej, z tym, że następuje to przy niższym poziome produkcji oraz niższej cenie.

Warto podkreślić, że pojęcie równowagi rynkowej to jedno z fundamentalnych pojęć w ekonomii. Mianem równowagi określa się taką sytuację, kiedy wszystkie siły rynkowe równoważą się wzajemnie, natomiast wartości zmiennych ekonomicznych pozostają stałe. W odniesieniu do rynku można powiedzieć, że z równowaga mamy do czynienia kiedy ilość dóbr, jaka jest nabywana przez konsumentów jest równa ilości dóbr, jaka jest wytwarzana przez producentów. Przekłada się to na sytuację, w której popyt jest równy podaży. To właśnie cena jest równoważnikiem pomiędzy popytem i podażą, a jeśli przy danej cenie obserwuje się równowagę rynkową, taką cenę nazywa się ceną równowagi rynkowej.

Równowaga rynkowa w pewnych przypadkach nie jest zjawiskiem pożądanym. Przykładem może być sytuacja na rynku żywności. Przyjmijmy, że pozostaje on w równowadze, jednak dużej części ludności nie stać na to, aby kupić wystarczającą ilość żywności, bowiem ma ona za wysoką cenę.

Tagi: mechanizm rynkowy, popyt, podaż, równowaga rynkowa

Powiązany artykuł: Każdy wie, jak ważne w życiu są pieniądze. Służą one zaspokojeniu naszych potrzeba materialnych, czasem są miernikiem przynależności do danej klasy majątkowej. A czym tak naprawdę jest pieniądz?

Brak komentarzy!

 


Zobacz także:

Krzywa podaży

Krzywa podaży jest jedną z podstawowych krzywych, jakich używa się w mikroekonomii. [Reklama: Serwis internetowy i-windykacja.pl, Szkolenia PPOŻ] Obrazuje ona ile jego jednostek danego dobra mogą wyprodukować producenci, zakładając jego określoną cenę. Mimo iż podaż na dany produkt jest uzależniona od jego ceny, to właśnie cenę umieszcza się na osi pionowej, a ilość produktu zaznacza się na osi poziomej.

Popyt

Ważnym elementem rynku jest popyt. Popyt przedstawia relację między ceną danego dobra, a ilością, którą konsumenci chcą, a przede wszystkim mogą nabyć w określonym czasie. Przy czym należy założyć niezmienność innych elementów, jakie charakteryzują sytuację rynkową.

Miernik wielkości gospodarki

Można wyróżnić PKB nominalny, który oblicza się uwzględniając bieżącą wartość pieniądza. Wyróżnia się również PKB realny, czyli obliczany z uwzględnieniem realnej wartości pieniądza, czyli bez inflacji. Można tego dokonać dzieląc PKB nominalny przez indeks cen. PKB to miernik wielkości gospodarki. To, czy wzrasta, czy może spada charakteryzuje wzrost gospodarczy.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009